Stavern Gjestehavn | Informasjon
stavern, gjestehavn, sommerby, overnatting, havn, losen, larvik, båt, sommer, båthavn, kruttårnet, fiskebrygga,
174
page-template-default,page,page-id-174,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Informasjon

Havneavgift

Pris per døgn

 • Båt inntil 30 fot

  175kr
 • Båt mellom 30 og 40 fot

  240kr
 • Båt mellom 40 og 50 fot

  360kr
 • Båt mellom 50 og 75 fot

  530kr
 • Båt over 75 fot

  715kr

Fasiliteter

Gratis Wifi

Inkludert strøm

Vask og tørk

Tømming av septik

Dusj og toalett

Tilknytning til gjestehavnas strømforsyning

Denne marinaen sørger for en jordet strømforsyning til din båt.

 

Generelt

1) Hvis du ikke har en skilletransformator om bord for å skille det elektriske system om bord i din båt fra landsystemet kan elektrolytisk korrosjon ødelegge din båt eller båter i nærheten.

2) Forsyningsspenningen på denne marinaen er 230V 50Hz, forsynt over stikkontakter i samsvar med NEK EN 60309-2.

3) Det skal tas forholdsregler for å hindre at den bevegelige tilknytningsledningen faller i vannet ved frakobling. Dersom tilknytningsledningen faller i vannet må den kontrolleres av en fagmann da den kan være farlig å benytte etterpå.

4) Bare én fleksibel tilkytningsledning skal tilkobles en stikkontakt.

5) Bare ett fartøy bør tilkobles en stikkontakt.

6) Den fleksible tilkytningsledningen skal være i én lengde uten skjøter/skjøtesett, og av sjø- og oljebestandig kvalitet betegnelse H07RN-F og koblingskontaktene skal være i god stand.

7) Fuktighet støv eller salt i inntaket på båten kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, og gjør det rent og tørk det, hvis nødvendig, før det tilkobles til marinaens forsyningssystem.

8) Det er farlig for ikke-sakkyndige personer å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Ta kontakt med ansvarlig for marinaen hvis det oppstår vanskeligheter.

 

Ved ankomst:

1) Koble fra alle forbruksapparater om bord.

2) Undersøk tilkoblingsledningen og skjøtekontaktene for å forsikre deg om at de er uskadd og i god stand.

3) Tilknytt den fleksible ledningen først til inntaket om bord og deretter til stikkontakten på land.

4) Forsikre deg om at tilkytningskabelen er plassert slik at den ikke vil bli ødelagt og ikke vil medføre fare for andre personer.

 

Ved avreise:

1) Koble fra alle forbruksapparater om bord.

2) Trekk ut pluggen av stikkontakten på land og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord.

3) Sett på lokket på inntaket om bord for å forhindre inntrenging av vann.

4) Kveil opp tilkoblingsledningen og forviss deg om at plugg og koblingskontaktene er rene og tørre, og plasser tilkoblingsledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt.

 • Ordensregler

  • Alle båter skal fortøye med baug mot kai
  • I tilfelle brann slippes fortøyningene og båten skyves fra land
  • Brannslokkingsmateriell finnes på gjestehavnskontoret og på anvist sted
  • Grilling er kun tillatt på anvist sted
  • Det er ikke tillat å kjøre vannski, vannscooter, jetski e.l. i gjestehavnen
  • Det er båndtvang for hund
  • Båteier er selv ansvarlig for at avgift blir betalt og billett ligger synlig for kontroll
  • Musikk som spilles fra båter skal ikke være så høy at den er til sjenanse
  • Det skal være ro i havnen etter kl. 23.00 søndag til torsdag, og etter kl. 24.00 fredag og lørdag